Å ta teoriprøven for bil er utfordrende.  Svært mange stryker minst en gang. Derfor er det viktig å trene mye, og denne testen er et skritt på veien. Det er kun 10 spørsmål, et lavt antall sammenlignet med den faktiske teoriprøven. For å sikre at det er realistisk, stiller de høyere krav til antall riktige svar. I denne testen kan du bare ha 2 feil.

 

Spørsmålene er svært likt spørsmålene som kommer på den faktiske prøven. Så dette er en realistisk prøve, hvis man ser bort fra at det kun er 10 spørsmål. Du får opp det riktige svaret med engang, noe som gjør det enklere å huske det rette svaret. Prøven kan tas flere ganger, men det virker som databasen er litt liten. Det er mye de samme spørsmålene som kommer igjen. Fordelene er at du blir veldig trygg på akkurat de områdene.