Dette er et enkelt skjema for å hjelpe deg å måle dine alkoholvaner. Du må være helt ærlig ovenfor deg selv og krysses av det som passer. Skjemaet er enkelt å fylle ut og har gode graderinger i svaret.

 

Når du har fylt ut skjemaet får du en anbefaling. Det er opp til deg hva du gjør med anbefalingen videre, skjemaet lagres ikke. Hvis du ønsker så kan du fylle ut skjema sammen med en fagperson. Da vil fagpersonen få spesifikke anbefalinger for veien videre.