På denne siden er det en hel rekke quiz om ulike deler av miljøet. For de yngre er det 5 quiz og deretter fasit, for de litt yngre og de eldre er det en quiz til hver, pluss fasit og fakta.

Spørsmålene er interessante og relevante, men det føles bakvendt å skulle notere riktig svaralternativ på papir for deretter å sjekke fasit. Og – skikkelig nedtur – i fasiten står ikke nummeret på svaret, men kun svaret. Det er for dumt.